ชื่อไทย : เอื้องรงรอง
ชื่อท้องถิ่น : -
ชื่อสามัญ : Ueang rong roung dok lek, The Three Calli Panisea 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Panisea tricallosa Rolfe
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
ลำลูกกล้วยรูปไข่ขนาด 1.2 – 1.4 เซนติเมตร 
ใบ :
 ใบรูปแถบแกมรูปรีขนาด 1.5 ? 4.8 เซนติเมตร ปลายแหลม
ดอก :
ดอกเดี่ยว สีเหลือง ขนาด 1.5 – 2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงรูปไข่แกมรูปรี กลีบดอกรูปไข่แกมรูปหอก กลีบปากรูปไข่กลับแกมรูปรี กลางกลีบมีสันสีน้ำตาลตามแนวยาว 3 สัน ไม่มีหูกลีบ เส้าเกสรรูปทรงกระบอกเรียวยาว ปลายอ้วนกว่าโคนและแผ่เป็นครีบ
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : พฤษภาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : มิถุนายน
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :
นิเวศวิทยา       พบในป่าดิบเขาหรือบนหินปูน ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1200 – 1800 เมตร
ถิ่นกำเนิด       …………………………………………..
การกระจายพันธุ์        เนปาล อินเดีย ภูฏาน จีน ไทยลาว และเวียดนาม
การปลูกและการขยายพันธุ์ : วัสดุปลูกเป็นกาบมะพร้าว หรือสแฟกนัมมอส ให้ภาชนะและเครื่องปลูกมีความชุ่มชื้น หากติดขอนไม้หรือต้นไม้ควรให้แสงส่องถึง พรางแสงด้วยซาแรนประมาณ 50 – 60 % อากาศควรถ่ายเทได้สะดวก รดน้ำด้วยน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นหรือตะกอน ขยายพันธุ์โดยการแบ่งกอ หรือเพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ปลูกประดับตกแต่งสวน
แหล่งอ้างอิง : http://www.orchidspecies.com/pantricalosa.htm [๑] สลิล    สิทธิสัจจธรรม และเพรช   ตรีเพ็ชร.๒๕๕๒. กล้วยไม้ป่าเมืองไทย ๒. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.   กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554